BusinessCardsMX

BusinessCardsMX

โปรแกรมนี้จะช่วยเพื่อออกแบบและการพิมพ์เป็นมืออาชีพนามบัตร
คะแนนผู้ใช้
4.0  (26 คะแนน)
คะแนนของคุณ
คะแนน
1.8
โปรแกรมนี้ได้รับ 2 รางวัล
ที่เชื่อถือได้ ดาวน์โหลด 88.5 MB
โปรแกรมนี้จะช่วยเพื่อออกแบบและการพิมพ์เป็นมืออาชีพนามบัตร ส่วนติดต่อของโปรแกรมถูกออกแบบในทางในทางที่แม้แต่เริ่มต้นของผู้ใช้จะไม่มีปัญหากับการใช้โปรแกรม โพรเซสของงานออกแบบเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมโรคจิต--การแทรพร้อมสำหรับใช้ส่วนประกอบมารถใช้งานได้ในโปรแกรมเช่นเลยคิดว่ารูปภาพและเบื้องหลังและได้อย่างอิสระย้ายพวกเขาพร้อมโครงการ
ข้อมูลปรับปรุงเมื่อ:

ส่วนเสริม